Cupido

Als je Cupido tegenkomt
wil je hem dan wat vragen:
of hij schietles wil nemen
en op tijd op komt dagen.

Laat hem dan pijlen gebruiken
met warmtesensors voor het hart,
met microchips in de staart,
haakjes aan de punt voor mijn part.

Want hij schiet wel aardig
maar hij kan beter volgens mij.
En de pijlen blijven niet zitten
dus daarmee ben ik niet zo blij