Header

Les 18

Opdrachten:
Maak min. 3 nieuwe pagina's.
Je mag ook de pagina's van les 13 gebruiken, maar let goed op het linken dan!
Tip: sla ze opnieuw op voor les 18!
Maak min. 3 rollover images naar die nieuwe pagina's.
Maak een plaatje met verwijzingen naar die zelfde pagina's d.m.v. een button met hotspots.
Maak hotspots in een plaatje en geef deze een behavior.
Tip: Open Browser Window met een vergroting van de hotspot.
Gebruik geen mouseOver, tenzij je ook mousOut gebruikt.
Gebruik een bestaande snippet.
Gebruik de 2 zelfgemaakte snippets uit de les.
Maak van alle drie de snippets een printscreen.
Dan hoeven we niet te zoeken en weten we gelijk dat je het gebruik van snippets hebt begrepen.
Update de index, de sitemap en de vorige les.
Upload de pagina's, min. 4, en stuur de link/url naar de groep.

Button

 
Kleurenbol
Klik op een van de vier partjes van de bal ....  
Pimbolie
Popjes
Hangertjes
 
 
   
Menu :

 

 
Snippet1 Snippet2 Snippet3
 

Back buttonHome buttonNext button

menu pimbolie menu popjes menu hangertjes