Les 14

Opdrachten :

Maak een pagina met een externe stylesheet.
Specificeer de volgende tags en laat ze ook allemaal terugkomen in je pagina.
body
h# (# staat natuurlijk voor een van de getallen 1 t/m 6)
p
table
td
li
img
Specificeer ook de tag a, maar maak hem als embedded styl.
Dit voorkomt problemen bij les 15.
Update de index, de sitemap en de vorige les.
Upload de pagina's en stuur de link/url naar de groep.

avatar
avatar
avatar
avatar

Back buttonHome buttonNext button