Banner

Opdrachten:

Maak een titel m.b.v. Flash Text.
Maak een fotoalbum m.b.v. Flash Image Viewer.
Update de index, de sitemap en de vorige les.
Upload de pagina's en stuur de link/url naar de groep.

Back buttonHome.butonNext buton